Login

Register form

licence terms

Mezi horami - Akordy

[TEXT:] [Dmi] (1) [: Mezi horami [C] [Dmi] lipka zelená, :] [F] [: zabili Janka, [C] [Dmi] Janíčka, Janka, [C] [Dmi] miesto jeleňa. :] (2) [: Keď ho zabili, zamordovali, :] [: na jeho hrobě, na jeho hrobě, kříž postavili. :] (3) [: Ej, křížu, křížu, ukřižovaný, :] [: zde leží Janík, Janíček, Janík, zamordovaný. :] (4) [: Tu šla Anička plakat Janíčka, :] [: hned na hrob padla a viac nevstala, dobrá Anička. :]
Mezi horami
Traditional
2
09. 09. 2016